05/11/2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG – GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH

Tập đoàn CEO Việt Nam được dẫn dắt bởi Doanh nhân – Chủ tịch Ngô Minh Tuấn, người có gần 20 năm trong lĩnh vực kinh doanh […]
05/11/2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

Tập đoàn CEO Việt Nam là tổ chức hoạt động đa lĩnh vực và ngành nghề trên toàn quốc. Một trong những lĩnh vực chính là hoạt […]
05/11/2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING

Tập đoàn CEO Việt Nam là tổ chức hoạt động đa lĩnh vực và ngành nghề trên toàn quốc. Một trong những lĩnh vực chính là hoạt […]
04/11/2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Tập đoàn CEO Việt Nam là tổ chức hoạt động đa lĩnh vực và ngành nghề trên toàn quốc. Một trong những lĩnh vực chính là hoạt […]