Daniel Wellington làm cả Thế giới sửng sốt với mức doanh thu 220 triệu USD sau 4 năm thành lập