Hoạt động cộng đồng

04/11/2020

TRI THỨC CÀNG HẠN HẸP, TƯ TƯỞNG CÀNG BẢO THỦ, CỐ CHẤP

Trình độ nhận thức càng hạn hẹp, suy nghĩ càng đơn nhất, càng thiếu đi năng lực phán đoán, và tất nhiên, cũng sẽ trở nên […]
04/11/2020

KHÔNG PHẢI VÌ TÀO THÁO ĐA NGHI, ĐÂY MỚI LÀ LÝ DO CHÍNH KHIẾN HOA ĐÀ MẤT MẠNG: NGƯỜI THỜI NAY NÊN BIẾT ĐỂ TRÁNH HỌA HẠI THÂN

Sở hữu y thuật cao siêu nhưng Hoa Đà lại vô cùng kém ở một phương diện khác và đó là lý do khiến ông mất […]