Nỗi đau của một Start up- Bạn có đủ bản lĩnh để bước ra khỏi vùng an toàn?