Sự kiện Tập Đoàn

05/11/2020

Ứng dụng BSC và KPI trong doanh nghiệp như thế nào ?

Ứng dụng BSC & KPI trong quản lý giúp doanh nghiệp dễ dàng đánh giá năng lực nhân viên và xác định các kỹ năng thiếu […]
05/11/2020

Những khó khăn của GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH khi quản lý doanh nghiệp

Với cơ chế khoán toàn diện giúp giải phóng lãnh đạo, doanh nghiệp sẽ đi vào vận hành một cách bài bản, tự chủ, không cần […]
05/11/2020

Lý do chương trình đào tạo Business One – Trường Doanh nhân CEO Việt Nam luôn hot

Business One – Chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh theo mô hình quân đội đón đầu xu thế học thực tiễn kết hợp […]
05/11/2020

Các kênh thông tin của Ông Ngô Minh Tuấn

Hãy đăng ký các kênh sau, để tiện theo dõi Ngô Minh Tuấn nhé: Facebook: https://www.facebook.com/NgoMinhTuanceo Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCOqlLTqZ_QF67yQ-MXxqJjg Zalo: https://oa.zalo.me/manage/dashboard Hotline: 0986 77 66 22