15/10/2020

THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI HÀ NỘI DÀNH CHO CEO QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CHỨC NĂNG

Học viện CEO Việt Nam xin thông báo tới quý Anh/Chị kế hoạch tổ chức Chương trình CHUYỂN GIAO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP được tổ chức […]
04/10/2020

THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI HỒ CHÍ MINH DÀNH CHO CEO QUẢN TRỊ VÀ GIÁM ĐỐC CHỨC NĂNG

Học viện CEO Việt Nam xin thông báo tới quý Anh/Chị kế hoạch tổ chức Chương trình CHUYỂN GIAO QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP được tổ chức […]